Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

S TİCARET ELEKTRONİK HİZMETLER A.Ş 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

BİLGİLENDİRME FORMU/AYDINLATMA METNİ

S Ticaret Elektronik Hizmetler A.Ş. (S Ticaret), siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için paylaştığınız tüm kişisel verilerinizin gizliliği ile başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yasal yükümlülüklerini azami özen ve hassasiyet ile yerine getirmek üzere bir takım temel kurallar benimsemiştir. Şirketimiz bu temel kurallara uygun davranarak müşterilerinin şirkete duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. 

S Ticaret Elektronik Hizmetler A.Ş  (S Ticaret) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme Formu” metninde, KVKK’nda yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nun 11. maddesinde sayılan kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, düzeltme isteme ve diğer haklarınız hakkında bilgiler yer almaktadır. 

KVKK kapsamında şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecek olup, bu veriler mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde saklanacaktır. 

Veri Sorumlusu 

KVKK uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak S Ticaret Elektronik Hizmetler A.Ş  (S Ticaret), tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir. 

KVKK uyarınca, şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak S Ticaret Elektronik Hizmetler A.Ş  (S Ticaret), tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve KVKK’nun öngördüğü çerçevede kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, üçüncü kişilerle paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir. 

Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

S Ticaret Elektronik Hizmetler A.Ş  (S Ticaret), ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız, gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi çerçevesinde satış ofislerimiz, internet sayfamız ve sair kanallar ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir: 

 • İsim, soy isim, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi açık kimlik verileriniz, 
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, 
 • Satın aldığınız ürün/hizmete ilişkin bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgileri vb.
 • Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz, 
 • Fatura, çek, senet bilgileri, gibi muhasebesel işlemlerin yürütülmesi
 • İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz, 
 • Şirket standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, 
 • Satış ofislerimizi veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt görüntüleriniz. 
 • Sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda gönderilen mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları,

S Ticaret Elektronik Hizmetler A.Ş  (S Ticaret), olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markamızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikâyetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha güvenlikli ve iyi hizmet standartları oluşturabilmek, S Ticaret Elektronik Hizmetler A.Ş   (S Ticaret) ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, telefon, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleneceği 

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • Müşterilerine ürün / hizmet sunulması
 • Sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 • S Ticaret Elektronik Hizmetler A.Ş  (S Ticaret) bünyesinde yer alan tesislerin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi ,
 • Sizlerle iletişim kurma, kampanya ve indirimler hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya hatırlatma ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik ve planlama faaliyetleri çerçevesinde analizi, 
 • Anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları vb. çeşitli kanallarla gerçekleştirilmesi ve bu amaçlarla verilerin muhafaza edilmesi ve Şirket iştiraklerine, anılan 3. Kişilere aktarılması,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Mevzuat uyarınca ilgili Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 • Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verme,
 • Ürünler ve hizmetlere dair yaşanan sorunların gidermek.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabileceği 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla; 

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri, lojistik hizmetleri, ödeme hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla şirketimizin yurtiçindeki hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, Site ve Mobil Uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, tedarikçiler, kart basım hizmeti verenler, matbaalar, depo hizmeti sağlayıcısı, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler, müşteri destek - görüntülü görüşme hizmeti verenler ve çevrimiçi mesajlaşma/sesli görüşme hizmeti verenler ile) ile,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarıyla,
 • Site ve Mobil Uygulama’daki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında iş ortaklarımızla,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler başta olmak üzere, iş ortaklarımız ile
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barındıran gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verilerinizi, S Ticaret Elektronik Hizmetler A.Ş  (S Ticaret), iştirakleri, tedarikçileri veya iş ortakları tarafından; Site üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın muhtelif  ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Site Üyesi olmanız ve Temassız Ödeme sistemi çerçevesinde sipariş etmek istediğiniz ürünlere ilişkin taleplerinizi ve sipariş için gerekli bilgileri çeşitli iletişim kanalları (telefon görüşmesi, e-posta gibi) üzerinden çalışanlarımıza bildirdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, iş ortaklarımızın internet sitelerinden Site’ye yapılan yönlendirme işleminin kaydedilmesi, çerez politikasında detaylı olarak açıklandığı üzere Site’de çalışan çerez ve benzeri diğer teknolojilerle,  çağrı merkezi, Site, e-posta adreslerimiz, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi, resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, mail order  formlarınızın kaydedilmesi, sipariş süreçlerinize veya iade süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evrakların kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi Site üzerindeki satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; Site Üyeliği sürecine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” ve vereceğiniz “açık rıza” hukuki sebeplerine; Çağrı Merkezi/Müşteri İlişkileri Süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; ticari iletişim süreçleri veya sipariş süreçlerinde bilgilerinizin saklanmasını talep etmeniz halinde ise vereceğiniz “açık rıza”ya dayanarak topluyoruz. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre İle Tutuyoruz?                                                                                  

KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Saklıyoruz?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz S Ticaret Elektronik Hizmetler ve San. A.Ş.’nin yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve S Ticaret Elektronik Hizmetler ve San. A.Ş. standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda S Ticaret Elektronik Hizmetler ve San. A.Ş., kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca  kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, hangi kişisel bilgilerinizin işlendiğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunun şirketimizden kaynaklanan bir hata nedeniyle yapılması halinde alınan ücret iade edilir. 

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

Talebinizi kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak Şeyhli Mah. Ankara Cad. No:344 Kurtköy-Pendik/İstanbul adresine bizzat elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya  info@komsu.com elektronik posta adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz. 

Şirketimiz KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Rıza Gerektirmeyen Haller 

KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. 

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.